Priser

Fastpris

Vi har fastpris på følgende:

– Enkle testament, samlivsavtaler og ektepakter kr. 6000,- + mva.

– Oppgjør ved salg av fast eiendom kr. 15 000,- + mva.

Det kan avtales forhåndspris for enkelte oppdrag.

Timepris

Vi gir gratis konsultasjon i forbindelse med søknad om fri rettshjelp.

Timepris fra kr 1600 – 2200 eks. mva, avhengig av inntekt og hvilken sakstype det er tale om. Våre kunder vil alltid ha krav på å få opplyst hva saken koster/timepris, før arbeidet starter. Man har også krav på å få vite hvilke kostnader som har medgått til enhver tid under saksgangen.

I saker om fri rettshjelp som er behovsprøvd og som ikke ender som sak for domstolene, skal det kun betales egenandel på kr 1040. Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 prosent av utgiftene, men ikke mer enn åtte ganger grunndelen (8320 kr per 1.1.19).

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og 369 000 for parter i økonomisk fellesskap i saker med behovsprøvning.

I saker med fri rettshjelp som bringes inn for domstolene skal det betales egenandel med inntil kr 4975,-.

KNA & MA

Advokat Amble er tilknyttet advokat for bilistorganisasjonene KNA og MA. Medlemmer får rabatterte priser ved konsultasjon etter satser som til enhver tid fastsettes av organisasjonen.

Ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon.