Lene Knapstad i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett

Lene Knapstad er nå medlem i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett.Utvalgene skal jobbe primært med høringssvar på vegne av forbundet, men også politiske eller faglige utspill innenfor straffeprosess og strafferett og på eget initiativ. Fagutvalgene arrangerer også årlige fagseminarer.