Lene Knapstad i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett

Lene Knapstad er nå medlem i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett.Utvalgene skal jobbe med høringssvar på vegne av forbundet, samt politiske eller faglige utspill innenfor straffeprosess og strafferett.