KNA & MA

Advokatfirmaet Amble AS har samarbeidsavtale med Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og MA Rusfri trafikk og livsstil.

Lenke til MA sin hjemmeside finner du her.

Lenke til KNA sin hjemmeside finner du her

Organisasjonene gir rabatterte priser på konsultasjoner for sine medlemmer etter de satser som til enhver tid gjelder.

Ta kontakt for nærmere informajon.