Fri rettshjelp

Det offentlige dekker advokatsalær i en del saker. Dette vil være avhengig av inntekt og hvilken sakstype det gjelder. I noen sakstyper kan kunden også ha krav på rettshjelpsdekning gjennom forsikringsavtale.

Ta gjerne kontakt med oss når det gjelder retten til fri rettshjelp eller forsikringsdekning. En stor del av vår portefølje består av klienter med rett til fri rettshjelp, og vi legger stor vekt på å utforme grundige og fullstendige søknader om fri rettshjelp eller forsikringsdekning. Vi vil kunne hjelpe til med opplysninger og utfylling av rettshjelpssøknader uten kostnad for deg.

Justis- og politidepartementets rundskriv om fri rettshjelp finner du her.

Fri rettshjelpsordningen i sivile saker:

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-. Man kan få fri rettshjelp innenfor flere saksområder. I tvangssaker etter bl.a. barnevernsloven har du automatisk rett til fri rettshjelp, uansett inntekt. Ellers har man anledning til å søke om unntak fra inntekts- og formuesgrensen, og tilsvarende kan en søke om fritt rettsråd i enkeltsaker som ligger utenfor de prioriterte områdene.

I endel saker vil det være egenandel på fri rettshjelp.

Forsikringsdekning:

Oppstår det tvist i forbindelse med fast eiendom inkluderer de fleste innbo og villa forsikringar rettshjelpsdekning opp til en viss sum, med tillegg av egenandel. Dekning er bl.a. aktuelt når det oppstår en tvist mellom kjøper og hhv. selger, megler, håndtverkere o.s.v.

Fri rettshjelpsordningen i straffesaker:

Du har rett til forsvarer på det offentliges kostnad i en rekke straffesaker. Også fornæmede har i enkelte straffesaker rett til bistandsadvokat fra på det offentliges kostnad. Ta gjerne kontakt med oss for å avklare om du har rett på advokat fra det offentlige.