Fagfelt

Våre advokater har kompetanse innefor en rekke spesialområder som gjørt at vi kan bistå i de aller fleste rettslige tvister innenfor hvilket som helst område. Advokatene har god tilgang på prosedyre, både for tingrett og lagmannsrett.
Vi tilbyr bistand innfor bl.a.
  • Strafferett (forsvarer og bistand)
  • Familierett (samlivsbrudd; barnefordeling og økonomisk oppgjør)
  • Arverett
  • Barnevernrett
  • Selskapsrett
  • Bo/skiftebehandling
  • Helse- og sosialrett
  • Forvaltningsrett, herunder plan- og bygningsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Entreprise
  • Husleie