Fagfelt

Våre advokater har kompetanse innefor en rekke spesialområder som gjørt at vi kan bistå i de aller fleste rettslige tvister innenfor hvilket som helst område. Advokatene har god tilgang på prosedyre, både for tingrett og lagmannsrett.
Vi tilbyr bistand innfor bl.a.
 • Strafferett (forsvarer og bistand)
 • Familierett (samlivsbrudd; barnefordeling og økonomisk oppgjør)
 • Arverett
 • Barnevernrett
 • Selskapsrett
 • Bo/skiftebehandling
 • Helse- og sosialrett
 • Forvaltningsrett, herunder plan- og bygningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Entreprise
 • Husleie