Endring i rettshjelploven

Endring i rettshjelploven: Det er vedtatt å øke maksbeløpet for egenandelen fra fem til åtte ganger grunndelen. Videre er det vedtatt en endring i rettshjelpsloven § 16 som medfører at saker om felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør etter husstandsfellesskapsloven ikke lenger er prioriterte sakstyper på sakførselsstadiet.