Knapstad medlem av disiplinærutvalget

Lene Knapstad er nytt medlem av advokatforeningens disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane krets. Disiplinærutvalget behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk.

Lene Knapstad i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett

Lene Knapstad er nå medlem i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett.Utvalgene skal jobbe med høringssvar på vegne av forbundet, samt politiske eller faglige utspill innenfor straffeprosess og strafferett.

 

Endring i rettshjelploven

Endring i rettshjelploven: Det er vedtatt å øke maksbeløpet for egenandelen fra fem til åtte ganger grunndelen. Videre er det vedtatt en endring i rettshjelpsloven § 16 som medfører at saker om felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør etter husstandsfellesskapsloven ikke lenger er prioriterte sakstyper på sakførselsstadiet.

Lene Knapstad nyansatt advokat

LeneAdvokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble har ansatt advokat Knapstad som fast advokat. Hun har variert erfaring fra domstolen som utreder i Høyesterett og dommerfullmektig i Moss. Knapstad vil særlig styrke vår kompetanse innen våre satsningsområder erstatningsrett, fast eiendom og strafferett (forsvarer og bistandsadvokat) samt generell prosedyre for domstolen.

Knapstad har vært vitenskapelig assistent for professor Nils Nygaard ved revisjon av hans lærebok i erstatningsrett, og tilfører kontoret  økt kompetanse på dette området.

Mer informasjon om advokat Knapstad finner du her

Vi flytter til nye kontorer

I romjulen flytter vi inn i nye lokaler i Hafstadvegen 21, 3 etasje. Det er samme bygg som kommuneadministrasjonen tidligere var i, over Møbelringen. Se bygget her

Vi er ferdig innflyttet til 2014.

 

Advokat Hjelmeset nyansatt advokat

IMG_2425

Adokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble har ansatt advokat Hjelmeset som fast advokat.

Advokat Hjelmeset har variert erfaring fra bl.a. advokatfirmaet Thommesen, Bergen tingrett og Fjordane tingrett. Hjelmeset vil særlig
styrke vår kompetanse innen våre satningsområder fast eiendom og arv- og skifterett.

Mer informasjon om advokat Hjelmeset finner du her

Vi er etablert i Sogndal

Advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble har etablert kontor i Sogndal, sentralt plassert i 3 etasje i Sparebank Vest-bygget i hjertet av  Sogndal sentrum. Besøksadressen er Gravensteinsgata 19.

Kontoret vil være bemannet etter behov, og vi tar imot både næringslivsklienter og private.  Ta gjerne kontakt for avtale!

 

Advokat Tysse fast bistandsadvokat

Advokat Tysse er utnevnt fast bistandsadvokat i Gulating lagdømme som omfatter både Fjordane tingrett og Sogn tingrett. Oversikt over faste bistandsadvokater finner du her.

Både fornærmede og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Det følger av straffeprosessloven § 107 a i hvilke tilfeller det er. For eksempel har fornærmede i saker om visse typer seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat, og etterlatte i saker hvor noen under 18 år er død som følge av straffbar handling. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.

Nye hjemmesider

Vi har utarbeidet en ny og forbedret hjemmeside med fokus på brukervennlighet. Dette for å gjøre det lettere for nye og eksisterende kunder å finne oss på nettet og få nødvendig informasjon.