Rune Tysse

Telefon: 57 83 71 30 Mobil: 905 12 140 E-post: rune@advokattysse.no

Advokat Rune Tysse har utdanning som sosionom fra sosialhøgskulen i Trondheim og utdannet jurist i fra Universitet i Bergen.

Som arbeidserfaring kan nevnes 6 år ved Førde sosialkontor, bl.a. som sosialleder. Han har praktisert som advokatfullmektig/advokat i fra 1994.

Rune Tysse er fra 2011 fast bistandsadvokat for Fjordane tingrett, Sogn tingrett og Gulating lagmannsrett.

Han har tidligere vært Sogn og Fjordanes fylkesrepresentant i styret i Advokatforeininga Sogn og Fjordane/Hordaland krins.

Rune Tysse underviser også i ulike juridiske emne, bl.a. i helse, sosial og barnevernsrett ved Høgskulen i Førde og Sogndal.

Arbeidsområder:

  • arverett
  • familierett
  • barnevern
  • helse og sosial
  • bistandsadvokat
  • strafferett
  • kjøpsrett
  • avtale og kontraktsrett
  • arbeidsrett
  • entreprise