Lene Knapstad

Lene

Lene Knapstad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2007 og fikk advokatbevilling i 2013. Hun er medlem i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett, som bl.a. jobber med høringssvar på vegne av forbundet, men også politiske eller faglige utspill innenfor straffeprosess og strafferett. Fagutvalgene arrangerer også årlige fagseminarer.

Knapstad har arbeidet flere år i domstolen – som utreder i Norges Høyesterett og dommerfullmektig ved Moss tingrett, og som rådgiver i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet, før hun startet som advokat ved advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble i mars 2015.

Knapstad har også vært vitenskapelig assistent for professor Nils Nygaard ved revisjon av hans lærebok i erstatningsrett (Skade og ansvar, 2007) og sensor i erstatningsrett ved juridisk fakultet v/universitetet i Bergen. Hun har i tillegg studert ett semester ved Université Lumière Lyon 2 i Frankrike og har international baccalaureat fra Atlantic College i Wales.

Arbeidsområder:

Strafferett (forsvarer og bistandsadvokat)

Erstatningsrett

Forvaltningsrett (inkludert plan- og bygningsrett)

Fast eiendom (inkludert tomtefeste)

Kontraktsrett

Familierett

Arverett

Barnevern

 

Verv:

Medlem i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett