Lene Knapstad

Lene

Lene Knapstad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2007 og fikk advokatbevilling i 2013.

Knapstad har arbeidet flere år i domstolen – som utreder i Norges Høyesterett og dommerfullmektig ved Moss tingrett, og som rådgiver i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. Hun startet som advokat ved advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble i mars 2015.

Knapstad har også vært vitenskapelig assistent for professor Nils Nygaard ved revisjon av hans lærebok i erstatningsrett (Skade og ansvar, 2007) og sensor i erstatningsrett ved juridisk fakultet v/universitetet i Bergen. Hun har i tillegg studert ett semester ved Université Lumière Lyon 2 i Frankrike og har international baccalaureat fra Atlantic College i Wales.

Arbeidsområder:

Strafferett (forsvarer og bistandsadvokat)

Erstatningsrett

Forvaltningsrett (inkludert plan- og bygningsrett)

Fast eiendom (inkludert tomtefeste)

Kontraktsrett

Familierett

Arverett

Barnevern

 

Verv:

Medlem i Juristforeningens fagutvalg for straffeprosess og strafferett

Medlem av advokatforeningens disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane krets