Jan Nikolai Hvidsten

Telefon: 57 83 71 30 Mobil: 477 100 40 jnh@advokathvidsten.no

Advokat Jan Nikolai Hvidsten er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet som privatpraktiserende advokat sidan 1995.

Som arbeidserfaring kan nevnes advokatfullmektig/advokat i advokatfirma Sæverud (1995-2000), Deloitte Advokatfirma DA (2000-2004) og som partner i advokatfirmaet Kyrre ANS (2004-2008).

Egen praksis i Advokatfirmaet Hvidsten AS fra 2009.

Advokat Hvidsten har undervist ved juridisk fakultet v/universitetet i Bergen, og har i tillegg erfaring fra ulike styreverv både i organisasjonsliv og i aksjeselskap.

Advokat Hvidsten er fast bostyrer i flere domstoler, både som bostyrer i konkurs og som bostyrer i dødsbo.

Arbeidsområder:

  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett
  • Familie, arv og skifte
  • Konkurs, bobehandling
  • Arbeidsrett
  • Strafferett
  • Fast eigedoms rettsforhold
  • Erstatningsrett