Advokat Amble medlem i kontrollkommisjonen

Advokat Amble er oppnevnt som vara for leder i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane. Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ved å kontrollere tvangsvedtak, behandle klager og føre velferdskontroll.