Advokatetikk

Våre advokater er alle medlemmer av Advokatforeningen, og fokuserer på å opptre med høy etisk standard. Advokater er bundet av Regler for god advokatskikk, som du finner her.