Bunntekst 2

Det offentlege dekker advokatsalær i en del saker, eller en kan ha krav på rettshjelpsdekning gjennom forsikringsavtale. Les mer her.