Advokat Knapstad er ny fast forsvarer


Advokat Lene Knapstad er fra 15. oktober 2019 utnevnt som fast forsvarer ved Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett. Vi gratulerer!

Utnevnelsen er på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevnelse for en periode. Domstolens utnevnelse av Knapstad styrker vårt arbeid med straffesaker og prosedyre.

Ved kontoret er det nå både fast forsvarer og fast bistandsadvokat i tillegg til at øvrige advokater har bred erfaring fra strafferetten.