Siste nytt

Lene Knapstad er nytt medlem av advokatforeningens disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane krets. Disiplinærutvalget behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk.