Siste nytt

Advokat Lene Knapstad er fra 15. oktober 2019 utnevnt som fast forsvarer ved Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett. Vi gratulerer! Utnevnelsen er på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevnelse for en periode. Domstolens utnevnelse av Knapstad styrker vårt arbeid med straffesaker og prosedyre. Ved kontoret er det nå både fast forsvarer […]